טקסט ספרותי: JRL SERIES B 4144

טקסט ספרותי JRL SERIES B 4144

תגים

תיאור

Wine and/or love poem in Judaeo_Arabic. In the hand of Nāṣir al-Adīb al-ʿIbrī. This is one of the fragments that he signs (וגא נאצר כתבת אביאת פי דרגי ופי אלחאני).

JRL SERIES B 4144 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 4144 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 4144: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0