רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13K2.1 + Bodl. MS Heb. d 74/28 + T-S 13K2.2 + T-S NS 309.68b

מכתב T-S 13K2.1 + Bodl. MS Heb. d 74/28 + T-S 13K2.2 + T-S NS 309.68b
  1. ציטוט
    Sacha Stern, The Jewish Calendar Controversy of 921/2 CE (Leiden: Brill, 2019).
    למהדורה, תרגום, דיון ראה
    • pp. 320 - 385