רשימה או טבלה: T-S 16.219

רשימה או טבלה T-S 16.219

תגים

תיאור

List of personal names, probably intended to establish claims on an estate or a will. (Information from Goitein's index cards) Recto: Piyyut on the occasion of a marriage. (Information from CUDL)

T-S 16.219 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

verso

  1. הרון סת בקא כאות אם פצאיל פצאיל
  2. אבו אלחסן שת אלנאס סת אלכל אם אבו סעד
  3. אלח././אן אם אבו מנצור אבו מנצור א[בו . . .
  4. אלחבר ואלחבר אבו סעד אקראן מ[. . . .
  5. אם בקא דלאל בקא סת חדק אבו סעד [. . . . .
  6. פכר תנא גאריה אבו סעד בגדאדי
  7. אלעגיר אבו אלפרג מפכר אללבאן אכתהא
  8. אמהא

תרגום

T-S 16.219 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 16.219: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.