רשימה או טבלה: T-S Ar.34.303

רשימה או טבלה T-S Ar.34.303

תיאור

Document in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Needs examination.