מסמך משפטי: JRL SERIES P 610

מסמך משפטי JRL SERIES P 610

תיאור

Legal fragment. The beginnings of ~11 lines are preserved. Mentions various valuable items, such as a jūkāniyya. Possibly a dowry list?

JRL SERIES P 610 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES P 610 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES P 610: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0