רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.36.151

מסמך משפטי T-S Misc.36.151
  1. ציטוט
    Moshe Yagur, Unpublished transcription (n.p., 2023).
    כולל digital edition