רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 16.179

מכתב T-S 16.179
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #617
  • #617
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "ידיעות חדשות על נגידי קירואן ועל רבינו נסים‎" (in Hebrew), Zion‎ 27 (n.p.: Historical Society of Israel / תעודות ספרותיות לתולדות הגאונות בארץ ישראל, 1962), 11-23.
  למהדורה ראה
  • pp. 18-19
 4. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • #8, pp. 36-48
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה