מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. d 66/10

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. d 66/10

תגים

תיאור

Fiscal document, top and bottom missing. Refers to kharāj payments for the year 437 kharājī (about five lines up from the bottom of the page); 437AH is 1046 CE, but the kharājī year might be off by two or three from the hijrī year. In addition to numbers, there is also the name Masīḥ(?) b. ʿAbdallāh. Needs further examination. Reused on both recto and verso for Hebrew-script documents.

Bodl. MS heb. d 66/10 10 recto

10 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/10 10 verso

10 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום