רשימה או טבלה: ENA 3795.9

רשימה או טבלה ENA 3795.9

תגים

תיאור

Accounts for the synagogue at Dammūh. "That which Mevorakh al-[...] the khādim of Dammūh collected from Saʿīd b. Mevorakh." (The word דמוה is not written very clearly, but this seems a better reading than the alternative, דמויי.) Most or all of the items listed are connected to the synagogue.

ENA 3795.9 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3795.9 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3795.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain