מסמך שלטוני: ENA 3698.8

מסמך שלטוני ENA 3698.8

תיאור

Petition or report. In Arabic script. Quite faded. The ends of 5 lines are preserved. Mentions that a certain ʿāmil is more capable than somebody else (aqdar minhu) and then mentions "the lofty order" (al-amr al-ʿālī). Reused for Hebrew literary text on verso.

ENA 3698.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 3698.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3698.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain