מסמך שלטוני: ENA 3688.1

מסמך שלטוני ENA 3688.1

תיאור

State correspondence. In Arabic script. Chancery hand with wide space in between lines. Only the beginnings of 4 lines are preserved (reused for jottings in between and around them). Some phrases: ʿabd... imtathalahā... al-marākib bi-ḥaml al-[...] al-madkhūr... al-sulṭāniyya

ENA 3688.1 verso

verso

תיעתוק

תרגום

ENA 3688.1 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3688.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain