רשומה קשורה ל-מכתב: DK 123f

מכתב DK 123f
  1. ציטוט
    משה גיל, "ארץ ישראל בתקופה המסלמית הראשונה (634 - 1099): מילואים, הערות, תיקונים‎" (in Hebrew), Teuda‎ 7 (n.p., 1991), 281–345.
    למהדורה ראה
    • #165a (p.315)