רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.134

מסמך משפטי T-S 16.134
  1. ציטוט
    Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
    למהדורה ראה
    • pp. 173–77, #96