רשימה או טבלה: T-S Ar.34.231

רשימה או טבלה T-S Ar.34.231

תיאור

Accounts in Arabic script. Possibly state/fiscal. Needs examination.