מסמך שלטוני: ENA NS 7.97

מסמך שלטוני ENA NS 7.97

תיאור

Official letter or petition. In Arabic script. Small fragment from the beginning: ...saʿādatahu wa-salāmatahu wa-niʿmatahu ʿalā....

ENA NS 7.97 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.97 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.97: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain