סמי ספרותי: ENA NS 7.37

סמי ספרותי ENA NS 7.37

תגים

תיאור

Formularies for a love (maḥabba) spell and a love (tahayyuj) potion (using סבנאדג, the brain of a colored pigeon, and some of your urine).

ENA NS 7.37 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 7.37 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 7.37: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain