סמי ספרותי: ENA 2197.4

סמי ספרותי ENA 2197.4

תגים

תיאור

Frontispiece of a book of Hebrew poetry and piyyutim, in the hand of Yedutun ha-Levi, with his signature inside of a medallion on the cover. On verso there are three poems, the first of which is by Shelomo Ibn Gabirol.

ENA 2197.4 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2197.4 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2197.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)