רשימה או טבלה: DK 223.4

רשימה או טבלה DK 223.4

תגים

תיאור

Accounts of a druggist. In Arabic script. Items include tamarind, various pastilles (aqrāṣ), chebulic myrobalan (kābulī).