רשימה או טבלה: ENA 2738.20

רשימה או טבלה ENA 2738.20

תגים

תיאור

Verso: List in the hand of Abū Zikrī Kohen. Mentions: saffron; mazāwir; minshafa in a blue kerchief; arjīs (=narjīs?); "swords" (suyūf); and almond. Goitein suggests that this is an inventory of items for a wedding.

ENA 2738.20 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA 2738.20 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2738.20: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain