מסמך משפטי: ENA 2538.1

מסמך משפטי ENA 2538.1

תגים

תיאור

Legal document, draft. Left side only. No witnesses. Location: Fustat. Dated: Nisan 1542 Seleucid, which is 1231 CE. Features a freed muwallad slave (al-ghulām al-maʿtūq... al-muwallad al-jins) whose name is unfortunately missing. The issue has to do with a payment in installments, but the specifics are difficult to discern.

ENA 2538.1 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 2538.1 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2538.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain