מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. d 66/24

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. d 66/24

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Fiscal document. Mentions a payment of 9 wariq dirhams a day for the month Ramaḍān al-muʿaẓẓam, for a total of 270 dirhams. Reused on recto for Hebrew literary text.

Bodl. MS heb. d 66/24 24 verso

24 verso

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/24 24 recto

24 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום