רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. a 3/27

מכתב Bodl. MS heb. a 3/27
  1. ציטוט
    Andrew Sharf, "An Unknown Messiah of 1096 and the Emperor Alexius,"Journal of Jewish Studies 7, no. 1 (n.p.: Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies, 1956), 59-70.
    כולל תרגום, דיון
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).
    כולל digital edition