סמי ספרותי: CUL Or.1080 J277

סמי ספרותי CUL Or.1080 J277

תגים

תיאור

A miscellany. On recto there are very elaborate praises for God in Judaeo-Arabic. On verso there are three different keys to Hebrew ciphers. The first is the same as in Bodl. MS heb. f 102/28, the second is simply atbash, and the third is based on the mnemonic הקץ עצל דיך מנום כזב גרש פן תסף חטא, a Hebrew version of "the quick brown fox jumps over the lazy dog." On the facing page there is a prescription for a medicinal syrup ("sharāb mudabbir") (cf. Chipman, The World of Pharmacy and Pharmacists, p. 189).