מסמך שלטוני: T-S Misc.6.5

מסמך שלטוני T-S Misc.6.5

תגים

תיאור

State document that begins "waṣala ilā bayt al-māl al-maʿmūr."