רשימה או טבלה: ENA 2808.40b

רשימה או טבלה ENA 2808.40b

תיאור

Verso: Accounts in Judaeo-Arabic.