מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/53

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/53

תגים

תיאור

(b) Trousseau list. Bride: Sitt al-Furs bt. Abū l-Bayān al-Jābī (cf. Bodl. MS heb. f 56/43). Groom: Al-Munajjā b. Yosef. 10 + 25. Total value: 95 dinars. (Information from Goitein's index cards.)

Bodl. MS heb. f 56/53 53 recto

53 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/53 53 verso

53 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום