מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 281

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 281

תגים

תיאור

State, document in Arabic script, probably a petition. Sort of a rudimentary hand. The petitioner renews the taqbīl, "al-mamlūk yujaddid ta[qbīl]."

JRL Gaster ar. 281 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 281 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 281: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0