רשומה קשורה ל-Credit instrument or private receipt: JRL Gaster ar. 263

Credit instrument or private receipt JRL Gaster ar. 263
  1. ציטוט
    Yusuf Umrethwala, unpublished editions (n.p., 2023).
    כולל digital edition
  2. ציטוט
    Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל digital translation