רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J27.12

מכתב T-S 13J27.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה