רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 13Ja1.1

רשימה או טבלה T-S 13Ja1.1
  1. ציטוט
    Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
    למהדורה ראה
    • doc. 61