רשימה או טבלה: JRL SERIES B 5479

רשימה או טבלה JRL SERIES B 5479

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

JRL SERIES B 5479 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 5479 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 5479: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0