מסמך משפטי: JRL SERIES B 4585

מסמך משפטי JRL SERIES B 4585

תגים

תיאור

Fol. 1, recto: Legal document or letter concerning a legal case in Judaeo-Arabic and Hebrew. Mentioning somebody's property and whether certain items pertain to the qodesh.