רשימה או טבלה: NLI 577.10/26

רשימה או טבלה NLI 577.10/26

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The handwriting may be known.