רשימה או טבלה: T-S NS 324.15

רשימה או טבלה T-S NS 324.15

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Mentioning incense and mercury and a donkey and many other items.