רשימה או טבלה: T-S Ar.7.35

רשימה או טבלה T-S Ar.7.35

תיאור

List of names. In Judaeo-Arabic. Very faded.