סמי ספרותי: CUL Or.1080 J41

סמי ספרותי CUL Or.1080 J41

תגים

תיאור

Prescription in Judaeo-Arabic, it seems for hemorrhoids (arwāḥ, see Blau's dictionary, p. 264).