רשימה או טבלה: BL OR 10126(1).1

רשימה או טבלה BL OR 10126(1).1

תגים

תיאור

List of accounts for the bread distribution. In Judaeo-Arabic. Mentions the paternal aunt of the judge, the Shaykh Abū l-Faraj al-Dimyāṭī, and Maḥfūẓ the khādim in the synagogue.