רשימה או טבלה: ENA NS 36.19

רשימה או טבלה ENA NS 36.19

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA NS 36.19 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 36.19 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 36.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain