רשימה או טבלה: ENA NS 14.14

רשימה או טבלה ENA NS 14.14

תגים

תיאור

Verso: Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: likely ca. 1150–1250.