רשימה או טבלה: ENA NS 38.4

רשימה או טבלה ENA NS 38.4

תגים

תיאור

Recto (secondary use): Accounts in Judaeo-Arabic naming people such as Barhūn and Abū l-Khayr and Yūsuf. Dating: shortly after 1047/48 CE. The hand may be known (probably the addressee of the original letter).

ENA NS 38.4 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 38.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 38.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain