רשימה או טבלה: ENA NS 33.8

רשימה או טבלה ENA NS 33.8

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

ENA NS 33.8 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 33.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 33.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain