רשימה או טבלה: ENA NS 54.18

רשימה או טבלה ENA NS 54.18

תגים

תיאור

More accounts in Judaeo-Arabic. Dated: Tishrei 5354 AM = Muharram 1002 AH, which is 1593 CE, a few months after the records on recto.

ENA NS 54.18 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA NS 54.18 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 54.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain