מסמכים קשורים רשימה או טבלה: MS 9160, fol. 8

רשימה או טבלה MS 9160, fol. 8