רשימה או טבלה: T-S Ar.30.140

רשימה או טבלה T-S Ar.30.140

תגים

תיאור

Recto: Accounts in Judaeo-Arabic. Mentions names including Mufarrij, Yaḥyā, Abū Muʿammar, Ghālib, Abū l-Faḍl, Abū l-Faraj, Ibn al-ʿAnānī, Dāʾūd, Maʿālī, Abū l-Khayr Salāma, and Abū l-Ḥasan b. Hilāl.