רשימה או טבלה: BL OR 5566B.11

רשימה או טבלה BL OR 5566B.11

תגים

תיאור

Verso: Four (?) interesting accounts in Arabic script, one mentioning "wāṣil al-ḍamān". Dated: Jumādā II 513 AH, which is September 1119 CE. (Information from Goitein's note card.) Ed. Rabie.