רשימה או טבלה: Combs 8

רשימה או טבלה Combs 8

תגים

תיאור

Accounts of the qodesh, probably. In Judaeo-Arabic. Including many construction expenses as well as oil for the holiday and the names of various people and workers and officials (e.g. ṣāḥib al-rabʿ).