רשימה או טבלה: ENA 3745.17

רשימה או טבלה ENA 3745.17

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script.

ENA 3745.17 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3745.17 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3745.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain