מסמך משפטי: ENA 3901.7

מסמך משפטי ENA 3901.7

תגים

תיאור

Legal record. In Hebrew, with a few Judaeo-Arabic words (e.g. ḥāṣil, murjān). Dating: Late, probably 18th or 19th century. Involves Yaʿaqov ʿAllūsh and Raḥamim Amarillo and a business deal that might involve selling coral, valued at 25 fonduclis, on commission.

ENA 3901.7 2

2

תיעתוק

תרגום

ENA 3901.7 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3901.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain