טקסט ספרותי: NLI 577.1/20

טקסט ספרותי NLI 577.1/20

תגים

תיאור

Quran. Bifolium from a codex. Containing part of Sūrat al-Maʿārij (70) and Sūrat al-Nūḥ (71).