רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J24.12

מכתב T-S 13J24.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה